Thuk Je Che Tibet

 

Organigrama de l'Associació

 

Hem creat aquesta organització per promoure la nostra causa sense ànim de lucre i informar a tothom.

Els nostres membres són molt diversos i els uneix un interès comú.

 

Presidència...........

Vicepresidència....

Secretaría.............

Tresoreria.............

Administració........

Delegat de cultura.

Coordinador..........

Captació de socis.

Comunicació.........

Premsa.................

Webmastering.......

Vocal.....................

Alfons Sánchez

Anna Raquel Gómez

Pilar Sanz

David Sánchez

Esther Iglesias

Tenzin Choegyal

Esther Iglesias

David Sánchez

Anna Raquel Gómez

Pilar Sanz

Alfons Sánchez

Juan Oliveri